رشد توسعه اقتصادی گیلان در ده سال اخیر را به چه میزان می دانید؟

رأی دادن برای این رأی گیری به پایان رسیده است


آمار:

No Flash Player Installed


تعداد آرا   26
آغاز رای گیری   2015-08-17 00:00:00
پایان رای گیری   2015-09-18 00:00:00